|   Email: [email protected]

tổng hợp quá trình tổng hợp trong vb6

Tư vấn thiết bị

 • Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi

  1 Trong quá trình nhân đôi ADN enzim ADN pôlimeraza kết hợp với đầu 5’ trên mạch gốc 2 Trong quá trình phiên mã enzim ARN pôlimeraza có chức năng tổng hợp đoạn mồi 3 Gen được mã hóa liên tục 4 Phân tử ADN mạch thẳng dạng xoắn kép.

  Giờ có rồi
 • Quá trình tổng hợp ARN trong nhân cần thiết cho

  Quá trình tổng hợp ARN trong nhân cần thiết cho A Hoạt động phân bào nguyên phân B Hoạt động nhân đôi của ADN C Hoạt động phân bào giảm phân D Hoạt động dịch mã trong tế bào chất Sai D là đáp án đúng Xem lời giải Chính xác Xem lời giải Hãy suy nghĩ và trả lời

  Giờ có rồi
 • Quy trình tổng hợp Paracetamol trong sản xuất dược phẩm

  Đại Cương Về Paracetamol

  Giờ có rồi
 • Quá trình tổng hợp ADN diễn ra ở đâu và như thế nào

  Quá Trình Tổng Hợp ADN Diễn Ra ở Đâu và Như Thế nào

  Giờ có rồi
 • Quá Trình Tổng Hợp ARN chọn lọc

  2011 1 21 Quá trình phiên mã Quá trình phiên mã transcription giúp truyền thông tin di truyền cho việc tổng hợp protein từ gene ở trên ADN trong nhân đi vào bào tương để tham gia vào quá trình tổng hợp protein Quá trình này được thực hiện thông qua phân tử ARN .

  Giờ có rồi
 • Giai đoạn tổng hợp ADN mới trong quá trình tự nhân đôi

  Khi nói về quá trình tự nhân đôi của ADN có các nội dung I Diễn ra ở trong nhân tại kì trung gian của quá trình phân bào của tế bào nhân thực II Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn III Cả hai mạch đơn đều làm khuôn để tổng hợp IV.

  Giờ có rồi
 • Nêu vai trò của poliriboxom trong quá trình tổng hợp

  Vai trò của poliriboxom trong quá trình tổng hợp protein Trong quá trình dịch mã mARN thường không gắn với từng riboxom riêng rẽ mà đồng thời gắn với một nhóm riboxom gọi là poliriboxom gọi tắt là polixom giúp tăng hiệu suất tổng hợp protein.

  Giờ có rồi
 • Nêu quá trình tổng hợp protein

  2019 12 24 QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP PRÔTÊIN TRONG TẾ BÀO Như đã biết ADN qui định cấu trúc của prôtêin thông qua mARN Bởi vậy quá trình sinh tổng hợp prôtêin bao gồm 2 giai đoạn chủ yếu 1 Sao mã Chính là quá trình sinh tổng hợp mARN theo cơ chế đã xét ở trên Sau khi được tổng hợp

  Giờ có rồi
 • Quá trình sinh tổng hợp protein

  Nội dung Quá trình sinh tổng hợp protein Trước khi tải bạn có thể xem qua phần preview bên dưới Hệ thống tự động lấy ngẫu nhiên 20 các trang trong tài liệu Quá trình sinh tổng hợp protein để tạo dạng ảnh để hiện thị ra.

  Giờ có rồi
 • Quá trình tổng hợp ADN diễn ra ở đâu và như thế nào

  Quá trình tổng hợp ADN diễn ra ở đâu và như thế nàolà một thông tin quan trọng mà chúng ta nên biết để có thể hiểu hơn về cấu trúc gen thông tin di truyền ADN là nơi lưu trữ bảo quản truyền đạt thông tin di truyền về cấu trúc và toàn bộ các loại protein cơ thể sinh vật ADN còn quy định các tính trạng

  Giờ có rồi
 • Trong quá trình tổng hợp ARN không xảy ra hiện tượng nào

  Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã 1 ARN polimeraza bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu khởi đầu phiên mã 2 ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3’ 5’.

  Giờ có rồi
 • Quá trình tổng hợp prôtêin xảy ra ở A

  2021 8 12 Quá trình tổng hợp prôtêin xảy ra ở A Trong nhân tế bào B Trên phân tử ADN C Trên màng tế bào D Tại ribôxôm của tế bào chất Phả hệ sau đây mô tả sự di truyền của 2 bệnh phân li độc lập Biết rằng người số 6 không mang alen gây bệnh 1

  Giờ có rồi
 • Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn ra ở bộ phận nào

  2021 10 5 Câu hỏi Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn ra ở bộ phận nào trong tế bào nhân thực A tế bào chất B nhân C màng tế bào D thể Golgi Đáp án A Giải thích Ở sinh vật nhân thực mARN được tổng hợp ở nhân rồi di chuyển ra ngoài tế bào chất để thực hiện quá trình dịch mã → Quá trình tổng hợp

  Giờ có rồi
 • Nêu vai trò của poliriboxom trong quá trình tổng hợp protein

  Nêu vai trò của poliriboxom trong quá trình tổng hợp proteinHệ thống giải bài tập Sinh học lớp 12 ngắn gọn đầy đủ bám sát theo nội dung sách giáo khoa Sinh học 12 giúp các bạn học tốt môn Sinh 12 hơn.

  Giờ có rồi